Çelet ekspozita “Kurveleshi në dokumentet arkivore”

Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave në bashkëpunim me Agjensinë Kombëtare të Bregdetit dhe Bashkinë Tepelenë me datë 20.10.2017 çelën ekspozitën “Kurveleshi në dokumentet arkivore”. Të pranishëm ishin përfaqësues nga të tri institucionet përgjegjëse.

Ekspozita qëndroi e hapur nga ora 16.00 deri në 19.00. Ekspozita u ndoq nga shum të interesuar. Kjo ekspozitë do të shfaqet në të ardhmen edhe në fshatrat historikë të krahinës së Kurveleshit.

arkiva2016Çelet ekspozita “Kurveleshi në dokumentet arkivore”