Programi i Transparencës

Të dhëna për arsimimin dhe kualifikimin e punonjësve që deklarojnë pasuri sipas ligjit në DPA

Koordinatori për të drejtën për informim

Koordinatori për të drejtën për informim i Drejtorisë së Përgjithshsme të Arkivave është Znj. Elsa Saka.

cel: +355 67 200 53 43

elsa.saka@albarchive.gov.al

Struktura dhe Organika e Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave

arkiva2016Programi i Transparencës