Revista Arkivi Shqiptar

Revista Arkivi Shqiptar është një botim i Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave. Ajo del dy herë në vit dhe përmban artikuj, kumtesa, reçensione, trajtsa historike dhe arkivore. Redaksia e saj është e përbërë nga akademikë dhe personalitete në fushën e arkivistikës. Redaksia e saj funksionon pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave, kryeredaktor është Drejtori i Përgjithshëm dhe është pronësi intelektuale e saj.

Revista Arkivore Viti 5, Nr. 1-2, 2004

Revista Arkivore Viti 7, Nr. 1-2, 2009

Revista Arkivore Viti 2, Nr. 1-2, 2000

Revista Arkivore Viti 4, Nr. 1-2, 2002

Revista Arkivore Viti 3, Nr. 1, 2001

Revista Arkivore Viti 1, Nr. 1, 1999

Revista Arkivore Viti 6, Nr. 1-2, 2005

Revista Arkivore Viti 9, Nr. 1-2, 2012

arkiva2016Revista Arkivi Shqiptar